Heemkundevereniging
"Leeuwen"


 

                     

                    
                                                                       
 

 Hoogwater 1995

 "De dijken in gevaar"
 (bron: jaarverslag 1995
Polderdistrict Maas en Waal  (pdf 1 Mb) De dijk tussen Druten en Leeuwen januari 1995 
 Oude veerweg naar Ochten
 31 januari 1995

foto: https://beeldbank.rws.nl/


foto: https://beeldbank.rws.nl/


De dijk  bij Ochten januari 1995


foto: https://beeldbank.rws.nl/


foto: https://beeldbank.rws.nl/

Na de wateroverlast in Limburg en de bedreiging
van de rivierdijken in Gelderland tijdens kerst 1993,
 werd Nederland eind januari 1995 opnieuw opgeschrikt
door extreem hoge waterstanden in de Maas, Rijn en Waal.
 
In de regio Nijmegen werd op maandag 30 januari
door de regionale watersnoodstaf  besloten de bewoners van
Millingen, Druten, en West Maas en Waal
en een gedeelte van Ubbergen en Nijmegen te evacueren.
Dit was het begin van een grootscheepse evacuatie,
die heel Nederland dagenlang in zijn greep hield
en ook in het buitenland aandacht trok.
In het totaal werden ongeveer 250.000 personen geŽvacueerd.
5 dagen later, op zaterdag 4 febr.
was de situatie zodanig verbeterd,
dat de terugkeer naar huis kon beginnen.


(bron: Hoogwater, Evaluatierapport regio Nijmegen 1995).

 


DOCUMENTEN:Brief gemeente betreffende aankondiging evacuatie

Bedankbrief gemeente bij terugkeer inwoners

Briefje supermarkt van Leeuwen na terugkeer

Brief gemeente over schadevergoeding aan bewoners

Publicatie Polderdistrict over dijkverzwaring
 


Evacuatie Rivierengebied
RTL journaal 1995

 Hoogwater Druten

Hoogwater Tiel


Evacuatie 1995 was noodzakelijk !
Artikelen reeks in de Gelderlander

 


Waterbalans special 2005 (uitg. Waterschap Rivierenland)
"10 jaar na het hoge water in 1995" een evaluatie

 


2015
Hoogwater in het Rivierengebied 1995 

foto-impressie van de hachelijke situatie 20 jaar geleden.  


Hoogwater 1995   (film van de Provincie Gelderland)