Heemkundevereniging
"Leeuwen"


 

                     

                                                                  

  Watersnood Maas en Waal  1 februari  1861

 de eerste berichten op 3 febr 1861


   Situatie van de dijkdoorbraak bij Leeuwen in 1861
ter hoogte van "het Hemeltje"  en de scheepswerf Meijer.
   OfficiŽle beschrijving van de doorbraak  
 
door de ingenieur van Waterstaat:  L.J. Du Celiee-Muller

 


 Februari  2011 was het 150 jaar geleden
 dat het land van Maas en Waal werd getroffen
 door een alles vernietigende watersnoodramp,
 veroorzaakt door hoogwater in combinatie
met het opgestuwde ijs.

 Op 1 februari 1861 brak ter hoogte van Leeuwen
 de Waaldijk over een lengte van 300 el 
 en werden het gehele land van Maas en Waal
  en de Bommelerwaard overstroomd.

 In Leeuwen waren naast de grote materiŽle schaden,
  ook 37 mensenlevens te betreuren 
  De ramp moet door de veroorzaakte ellende, ongetwijfeld
 een enorme impact gehad hebben op de toenmalige bewoners.
 Vanuit heel het land stroomde destijds dan ook
  een omvangrijke hulpverlening toe.

 Onlangs kregen we als heemkundevereniging de beschikking
  over enkele persoonlijke brieven van inwoners uit die tijd,
 welke een goed beeld schetsen van de ramp. 

 Veel is er inmiddels geschreven en gezegd over deze watersnood.
  Het meest bekend is wel het verhaal over de
wonderbaarlijke redding  van de toen 8 jarige Johanna van Beek.
die 6 dagen op een ijsschots ronddreef
en zich in leven hield met het eten met ijs en sneeuw.


  Johanna van Beek in 1861

  Krantenartikel uit 1940 

 
In 1862 verscheen een gedenkboek van deze Watersnood.
 Dat boek was grotendeels gebaseerd op ooggetuigenverslagen.
 Een belangrijk getuigenis kwam van dominee Ribbius uit Druten,
 die een jaar eerder al uitvoerig over de ramp had bericht
 in het blad ďDe TijdstroomĒ

 Een beknopte versie van dit gedenkboek kunt u hieronder lezen,
 tesamen met de persoonlijke brieven van ondermeer een heemraad.
 Verder kunt u kennisnemen van een officiŽle beschrijving 
 van de doorbraak bij Leeuwen  door de ingenieur
 van de Waterstaat L.J. Du Celiee-Muller. ( zie hierboven)


   Gedenkboek van de Watersnood 1861 


 Deel 1 (doorbraak te Leeuwen)

  Deel 2 (toneel der ellende)

  Deel 3 (de hulpverlening )


Gedenksteen watersnood 1861


   Persoonlijke brieven:  

 

 Brief:  van Johannes van Hoogstraten dijkwacht
 aan zijn vrouw in Puiflijk

 Brief:  van Johannes van Hoogstraten 
 heemraad en dijkwacht aan zijn president 

 Brief:  van Frans van Mook de toenmalige wethouder
 aan zijn oom en tante
te Hernen


Tekst afbeelding:
Dirk, Jan en Cornelis van de Weerd en Evert van Kessel
schippers te Leeuwen redden 16 mensen van den dood.

Geredde personen
Met deze boot zouden in  februari 1861 vele mensen  gered zijn


  Het verhaal van de familie (Ivo)van Haren 
(pdf-2 Mb)
 

   De 37 slachtoffers van 1861  
 klik op de lijst voor details   Uitgereikte Medailles  
 wegens betoonde moed, inzet en zelfopoffering 
  

 

 Watersnoodmonument 1861
 


 Opgestuwd ijs op de dijk bij Ochten in 1789

 Verslag van gebeurtenissen vermeld in de  Dordrechtse  Courant  
 tussen februari  en april 1861  (pdf)


Slachtoffers bij watersnood in Leeuwen
Roermondse krant  9 febr 1861

 


Een verhaal uit 1940

Koning Willem III bezoekt in 1861 in een als slede omgebouwde boot het overstrooÖ

Koning Willem III bij Watersnood 1861