Heemkundevereniging
"Leeuwen"
 

                     

    Publicaties en boeken: Voor meer... klik op de afbeelding


           
Oud journalist Huub van Heiningen
schreef 2 boeken over Maas en Waal.
"De historie van het Land van Maas en Waal"

verscheen in 1965 (uitg. Europese Bibliotheek Zaltbommel)

In 1971  verscheen "Tussen Maas en Waal"
"650 jaar geschiedenis van mensen en water"
(Walburg Pers 1971 - ISBN 9060113411 - 667 pag.)
 


Jaargangen oude tijdschriftem 
HISTORISCHE VERENIGING TWEESTROMENLAND
1964 - 2000

 


Digtaal boek
"van Vamele tot Wamel"

 


Index van publicaties over Leeuwen
in Maas en Waals tijdschrift voor Streekgeschiedenis:
"Tweestromenland" in de periode 1964-1999
(pdf)

  
Beneden-Leeuwen,  Boven-Leeuwen en Wamel 
in oude ansichten
uitgave: Europese Bibliotheek Zaltbommel  (1972)
)(


 50 jaren  LEONES   1929 - 1979

Kroniek van 50 jaren Leones
de voetbalvereniging van Beneden-Leeuwen

Door:  Harrie van Heertum
 Uitgave: Europese Blibliotheek Zaltbommel - 1999Leeuwen en "Elisabeth" door: Johan van Os
Tweestromenland reeks dl 3
Inhoudsopgave: klik op afbeelding
 West Maas en Waal een geschiedenis in woord en beeld
Auteur Antoon J.M. Sengers.   (Uitgave oktober 1989)
 Verschenen bij gelegenheid van het 100 jarig bestaan
van de parochie Beneden-Leeuwen  november 2000
(Tweestromenland reeks dl. 20  244 pag.)

De samenstellers van het boek

Staand (vlnr): *Antoon Hol, *Gerard Kouwenberg, *Arnold de Kock,
*Gerard van Vlaanderen,  *Toon Beerling,
Zittend (vlnr): *Roel van de Pol, *Therus van Sommeren, *Toon Nijtmans,
 *Mien Kolvenbag, *Ellen Brons.75 jaar Vrijwillige Brandweer
Beneden-Leeuwen


 De Waalkanter 18 november 2009
     Verschenen  april 2013   ( Het boek is nog te koop )
 


 


"Het leven van een eenvoudige dorpsjongen" -juni 2013
Levensverhaal van dhr. Jo van Elk
Opgetekend door Dominique Baints
Vormgeving: Aletta Gerbrantds
Druk Editoo, Arnhem

 Voor inhoudsopgave:  klik op de afbeelding

Op 27 oktober 2013, verscheen het boek
over 'Boven-Leeuwen'.
De geschiedenis van Hlaiwah tot Boveneind


  Het boek is tot stand gekomen in samenwerking
met Heemkundevereniging "Leeuwen"
en beschrijft de bijzondere geschiedenis van het dorp,
voorzien van vele foto's en illustraties.
Het behandelt de ontstaansgeschiedenis van Boveneind
van de oudheid tot de eenentwintigste eeuw.

Auteur Cor van den Heuvel verhaalt meeslepend van Kelten,
Bataven, Romeinen en Franken, van woeste tijden,
van heren en horigen, van rijk en arm, van protestants en rooms ,
van oorlog en vrede, van toen en nu.

Het boek is inmiddels volledig uitverkocht
en niet meer verkrijgbaar
!