Heemkundevereniging
"Leeuwen"


 

                     

O P E N S T E L L I N G
Locatie:  Brouwersstraat 7A


Wij zijn open, iedere donderdagmiddag
van 14.00 -16.00  uur
Er zijn dan altijd wel enkele vrijwilligers
aanwezig, die U te woord kunnen staan
of behulpzaam te zijn bij Uw vragen

Leden en andere belangstellenden kunnen dan terecht
voor historisch materiaal zoals foto’s, documenten etc.
en informatie op heemkundig of historisch gebied.

 


Natuurgebied "Wiel en Bossee"

 
aanleg Bosseepad

 Ter gelegenheid  van oprichting van de vereniging in mei 2009
werd in het natuurgebied “de Wiel en de Bossee”
het 975 meter lange Bosseepad geopend.

De Heemkundevereniging komt voort uit een comité,
dat ijverde voor de ontsluiting middels een voetpad
van het eerder genoemde natuurgebied.