Heemkundevereniging
"Leeuwen"
 

                     

 

Vlettenbouw gebroeders WillemsVlettenbouw gebroeders Willems, Zandstraat Beneden-Leeuwen,
bouwde vooral ijzeren vissersbotenen vletten voor de z.g. parlevinkers.

Vlettenbouwer Jan Willems begon in 1956 als een éénmansbedrijf
een constructiebedrijfje in de Beatrixstraat Beneden-Leeuwen,
het hart van de meubelindustrie voor zichzelf,
onder andere als toelevering voor de scheepsbouw,
de bouw en voor kunstwerken.Het bedrijf richtte zich in de opstartfase vooral op toelevering
van metalen producten voor de meubelindustrie.
Geleidelijk werd het accent verschoven naar stalen constructies
voor de bouw en startte de groei.
Om de kwetsbaarheid voor conjunctuurcycli te verminderen
is het bedrijf nu actief in verschillende sectoren waaronder,
nog steeds, constructies voor de bouw.Maar het bedrijf bouwt o.a. ook beweegbare loopbruggen
voor de grootste lucht- en zeehavens en werkt als toeleverancier
voor de hoogwaardige jacht- en scheepsbouw.In een markt
met een moordende concurrentie van o.a. lage lonen landen
ziet het bedrijf kans om nog steeds te groeien
door voortdurende innovatie en vernieuwing,
een hoog kwaliteitsniveau en zeer gemotiveerd personeel.


een vlet Jan Willems senior en twee knechten fabriceren
in de Beatrixstraat in Beneden-Leeuwen
vanaf 1956 metalen onderdelen van houten pallets en steunen
van lampenkapjes voor de meubelindustrie.

Vijftig jaar later staan de zelfgebouwde productiehallen van Willems
na de verhuizing in 1976 in de Waterstraat in Boven-Leeuwen.

In 1965 maakt Jan Willems junior zijn intrede.
Onder zijn impuls richt het bedrijf zich op grotere constructies en de bouw.
De groei van het bedrijf ging stapsgewijs.

De inmiddels zeventig werknemers richten zich nu onder meer op de bouw,
scheepsbouw en stalen industriehallen.
Willems Constructie is in vijftig jaar uitgegroeid van een éénmansbedrijfje
tot een bloeiend bedrijf dat door prestigieuze klanten,
uiteenlopend van bouwers van jachten voor de schatrijken
van de wereld tot de constructeurs van de grootste en modernste luchthavens,
gekozen wordt voor het bouwen van bijzondere constructies.
Hier zijn het niet lage lonen die de doorslag geven,
maar kennis, kwaliteit, ondernemerschap en kundig,
gemotiveerd personeel. Het kan dus nog wel in Nederland. 1930

Vlet