Heemkundevereniging
"Leeuwen"










 

                     






1941


















Draineersleuven ruilverkaveling



 


De werkzaamheden







 


diep ploegen
 







Ruilverkavelingsboerderij


 



 




De wegen vr de ruilverkaveling



 




Leeuwens Polderlandschap nu



Verbeterde waterlopen
 




 



Heemstrabaan nabij Leeuwen rond 1958




Voor tekstdocument (klik op afbeelding)






oktober 1959