Heemkundevereniging
"Leeuwen"


 

                     

 
"Huize de Aalst in de loop der jaren"
In 1889 kocht notaris Hoeben grond van Jan v.d. Aalst voor de bouw van een notariswoning
(vandaar vermoedelijk de naam "De Aalst). Het pand met koetshuis  werd destijds door
aannemer van de Weerdt uit Altforst gebouwd voor de somma van f 10.600,-Bernard Nicolaas Hoeben (geb. 9 april 1849 te Lith,),
 overleden 21 maart 1891 te Leeuwen
heeft slechts korte tijd in zijn nieuwe woning mogen wonen.
Zijn echtgenote Johanna van Beek, is hier echter blijven wonen
 tot aan haar overlijden op 17 april 1941
Haar inwonende dochter Henriette (geb. 28 okt 1889)
trouwde met de Rijksduitser Hubert Schafhausen
officier en kunstschilder, ze kregen een zoon Bernard,
bijgenaamd de Junker (jonkheer)
Voor de oorlog was er voor het pand nog een flinke visvijver te zien.Deze foto stamt vermoedelijk uit de periode  1910-1920
(gelet op de aanduiding Leeuwen Beneden.)
De Parochienaam Beneden-Leeuwen was nog niet ingeburgerd.
Na de oorlog is het pand gevorderd door de gemeente
en tijdelijk bewoond geweest door de de familie Vos.
Na een verbouwing in 1964, kreeg het de bestemming gemeentehuis.
van de voormalige gemeente Wamel.

In het oude gemeentehuis aan de Zandstraat kwam toen
de dienst gemeentewerken met brandweerkazerne en gemeentewerf.
In 1970 werd het gemeentehuis nog uitgebreid met een nieuwe vleugel
In het bestaande gedeelte bevonden zich de bestuursruimten en de vergaderzalen

inclusief de afdeling algemene zaken en de trouwzaal
.
In het nieuwe gedeelte waren de afdelingen FinanciŽn, Bevolking, Interne- en Sociale Zaken
ondergebracht, het archief bevond zich in het souterrain van het oude pand
Het koetshuis (links op de foto) deed dienst als conciergewoningNa de gemeentelijke herindeling van 1-1-1984
werd het karakteristieke pand gesloopt en is op deze plek het nieuwe
gemeentehuis van West Maas en Waal verrezen.