Heemkundevereniging
"Leeuwen"


 

                     


Bouw Boerenbond pakhuis  van de  N.C.B. "De Klef "

In het land van Maas en Waal, aan de Waalbandijk te Beneden-Leeuwen
staat tegenover het watersnoodmonument uit 1861 een groot pakhuis,
gebouwd door de N.C.B., onderdeel van de C.H.V.
Coöperatieve Handels Vereniging te Veghel (Noord-Brabant).
Het complex is van 1931 tot 1982 in gebruik geweest als depot van de boerenbond.
De coöperatieve gedachte binnen de landbouw was aan het begin van de twintigste eeuw
vanuit Noord-Brabant ook in het Land van Maas en Waal doorgedrongen.
Men begon met het stichten van zuivelfabrieken en kort daarna werd de in- en verkoop
van landbouwproducten ter hand genomen.
De groei van de activiteiten maakte het gewenst
 een eigen gebouw te stichten, dat een regionale functie zou krijgen.

september 1930

Met het oog op een goede transportmogelijkheid per schip koos CHV voor de locatie
Beneden-Leeuwen, aan de Strang (een meander van de rivier de Waal).
Het pakhuis met de naam “De Klef” was hierdoor per binnenschip bereikbaar;
een enorme kraaninstallatie voor het lossen en laden van de schepen
maakte het transport van schip naar pakhuis mogelijk.
Het pakhuisgebouw werd ontworpen door architect Orie.
Het forse gebouw bestaat uit een betonnen basement van 3 meter hoog,
waarop een betonskeletconstructie werd gebouwd,
voorzien van gordingen waarop ijzeren platen werden bevestigd.

Het taps toelopende gebouw oogt opmerkelijk modern voor een ontwerp uit 1930.
De weegbrug met bedieningsruimte en kantoor is nog in de oorspronkelijke staat
aanwezig naast het pakhuis, aan de zijde van de Waalbandijk.
Voor het intern en extern transport werd een imposante kraanbaan gebouwd,
welke doorliep van buiten naar binnen. De kraanbaan was geschikt voor het
laden en lossen van goederen uit schepen aan de loskade,
het transport van goederen binnen het pakhuis
en het laden en lossen van vrachtwagens.

De kraanbaan
De kraanbaan bestaat uit een stalen vakwerkconstructie
van profielijzer met geklonken  verbindingen.
De elektrisch aangedreven lorrie, voorzien van een bedieningsruimte
voor de kraandrijver werd in het railwerk van de kraanbaan gehangen.
De gehele kraanbaan verkeert nog in dezelfde staat als bij de bouw in 1931,
maar begint tekenen van verval te tonen.

Onderstaande foto's uit 1931 zijn van de staalconstructie
zoals die werd uitgevoerd door de firma Kloos uit Kinderdijk.
Aanstelling van de dhr. G.Kolvenbach
als beheerder van het pakhuis in 1932
Het gebouw “De Klef” is eveneens nog praktisch in dezelfde staat
als bij de bouw in 1931.
Na de sluiting van het bedrijf in 1982 werd het terrein in gebruik genomen
door een sloperij van binnenvaartschepen,
die het pakhuis gebruikte voor de opslag van onderdelen
uit gesloopte schepen.Na het overlijden van de eigenaar van de sloperij
In 1997 is het complex gesloten.
Volgens deskundigen zou de kraanbaan van De Klef in de bestaande toestand
uniek zijn voor Nederland, aangezien alle vergelijkbare transportsystemen
inmiddels zijn verdwenen of ingrijpend zijn gewijzigd. 


25 jarig Jubileum De Klef
21 februari 1957


Huldigingsprogramma - 1957

 Vanwege de onzekere toekomstverwachting voor dit unieke industriële complex,
een beeldbepalend industrieel erfgoed dat zeker de moeite waard is te bewaren
voor het nageslacht, werd door de Stichting Industrieel Erfgoed Gelderland-Flevoland
het geheel voorgedragen voor rijksbescherming,
hetgeen inmiddels door de minister is gehonoreerd.


De Klef gezien vanaf de Oostzijde (BovenLeeuwen)


De Klef van Binnen met kraanbaanrails
Kraanbaan de Klef gezien vanaf de Strang
De kraanbaan in detail


De Klef gezien vanaf de Dijk ingang Strang


De Klef in 2010 met op de voorgrond nog het jeugdhonk.